Mergelwinning

Mergel is een natuursteen, en uniek in Nederland: van de tientallen groeves in Belgisch en Nederlands Limburg is alleen de Sibbergroeve in gemeente Valkenburg nog in productie. Ons huidige werkfront bevindt zich 1,5 kilometer van de ingang van het gangenstelsel op een diepte van 40 meter. Hier worden de mergelblokken met elektrische kettingzagen uit een blinde muur gezaagd.

De mergelsteen moet gemetseld worden met een vorstgevoelige kalkmortel, waardoor de mergelwinning hoofdzakelijk in de wintermaanden plaatsvindt. De mergelblokken blijven in de groeve opgeslagen. Pas wanneer deze nodig zijn worden ze naar buiten getransporteerd.

Tijdens de winning van de mergelblokken controleert en sorteert de blokbreker de mergel voortdurend op kwaliteit, om zo de beste kwaliteit van de mergelblokken te kunnen garanderen.

Bij Mergelbouwsteen Kleijnen wordt de mergelwinning sinds 1982 gedaan met behulp van elektrische kettingzagen. Voor deze tijd werden de blokken handmatig gewonnen, onder het licht van slechts een carbidlamp. Wij zijn constant opzoek naar verbeteringen die het zware werk verlichten en aangenamer maken. Dit heeft onder andere geleid tot het vervangen van dieseltractoren door elektrisch aangedreven trekkers.

De Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit hanteren diverse vergunningen voor het winnen van mergel. Mergelbouwsteen Kleijnen beschikt over alle benodigde vergunningen, en kan hier nog jaren mee vooruit.