winning mergel

Mergelwinning

Mergelwinning

Mergelsteen is een natuursteen en als zodanig uniek in Nederland. Van de vele tientallen groeves in Belgisch en Nederlands Limburg is alleen de Sibbergroeve nog in productie.

Om mergel te mogen winnen dient men te beschikken over diverse vergunningen volgens de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit. Mergelbouwsteen Kleijnen BV beschikt over alle benodigde vergunningen om jaren vooruit te kunnen.

Het huidige werkfront bevindt zich 1,5 kilometer van de ingang van het gangenstelsel op een diepte van 40 meter. Op deze plek worden de blokken met elektrische kettingzagen uit een blinde muur gezaagd.
Tijdens de winning wordt de mergelsteen door de blokbreker voortdurend op kwaliteit gecontroleerd en gesorteerd, met als doel de juiste kwaliteit van de mergelsteen te kunnen garanderen.

Omdat mergelsteen met een vorstgevoelige kalkmortel gemetseld moet worden vindt de mergelwinning in hoofdzaak in de wintermaanden plaats. Wanneer de blokken nodig zijn worden ze naar buiten getransporteerd.

In dit bedrijf vindt sinds 1982 de winning plaats met behulp van elektrische kettingzagen, voor deze tijd werden de blokken handmatig in het licht van een carbidlamp gewonnen. Wij zijn als bedrijf constant op zoek naar verbeteringen die het zware werk verlichten en aangenamer maken. Dit heeft geleid tot o.a. het vervangen van dieseltractoren door elektrisch aangedreven trekkers.

 

In dit bedrijf vindt sinds 1982 de winning plaats met behulp van elektrische kettingzagen, voor deze tijd werden de blokken handmatig in het licht van een carbidlamp gewonnen.
Wij zijn als bedrijf constant op zoek naar verbeteringen die het zware werk verlichten en aangenamer maken. Dit heeft geleid tot o.a. het vervangen van de dieseltractoren door elektrisch aangedreven trekkers.