controles groeves

Controle gangenstelsels

Door de eeuwenlange ondergrondse mergelwinning zijn er zowel in Belgisch als Nederlands Limburg vele gangenstelsels ontstaan.

Deze groeves hebben na de mergelwinning tal van andere functies gekregen. Er worden rondleidingen gegeven, adventure tochten georganiseerd, feestaccommodaties gevestigd, wijnkelders geëxploiteerd, educatieprojecten opgezet en natuurbeschermingsgebieden ontwikkeld.

Voor al deze groeves zijn vergunningen volgens de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit nodig, dit om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Mergelbouwsteen Kleijnen BV controleert in opdracht van de eigenaar of exploitant het gangenstelsel. Losse delen worden verwijderd en de eventueel noodzakelijke stabilisatiewerkzaamheden  worden uitgevoerd. Al deze gegevens worden verwerkt in een rapportage. Indien wenselijk kan Mergelbouwsteen Kleijnen BV de vergunningaanvraag begeleiden.

Onveilige situaties zoals instabiele pilaren en losse delen in het dak worden tijdens deze controles nauwkeurig gekarteerd en verwerkt in een onderzoeksrapport.

Oplossingen zoals het verwijderen van onveilige plafonds en/of aanbrengen van ondersteuningen worden door ons regelmatig uitgevoerd.