Mergelbouwsteen Kleijnen is – zoals de naam al weergeeft – gespecialiseerd in het werken in en met mergel. Het bijzondere van ons familiebedrijf is dat de mergel van ondergrondse winning tot eindproduct door ons gehanteerd wordt. De dagelijkse leiding is in handen van eigenaren Arnout Sluijsmans en Peter Kleijnen.

De winning vindt plaats in de Sibbergroeve in Sibbe, een kerkdorpje in de gemeente Valkenburg a/d Geul. De Sibbergroeve is een eeuwenoud gangenstelsel waar sinds de vijftiende eeuw mergelblokken voor de bouw gewonnen worden. De geschatte totale lengte van dit gangenstelsel bedraagt zo’n 70 km.

In onze eigen zagerij verzagen we de ruwe mergelblokken tot bouwblokken, die we in gebouwen plaatsen. Mogelijk bewerken we deze blokken nog verder tot lijstwerk, gotische ramen of gebeeldhouwde elementen, om ze vervolgens in historische gebouwen te plaatsen. In zowel Nederland als België zijn wij werkzaam in nieuwbouw, onderhoud en restauratie van mergel.

Milieu
Bij het winnen en vervoeren van mergel, houdt Mergelbouwsteen Kleijnen constant rekening met het milieu. De mergel wordt lokaal gewonnen, wat inhoudt dat de transportbelasting minimaal is. Waar mogelijk gebruiken we elektrisch aangedreven machines, waarvoor groene stroom wordt gebruikt. Bovendien worden de mergelblokken gemetseld met kalkmortel, die verhardt door de reactie met kooldioxide (CO2) uit de lucht.

Historie

Het begin

De basis van Mergelbouwsteen Kleijnen wordt gelegd rond 1950, wanneer dhr. Kleijnen sr. samen met zijn schoonbroer dhr. Jans in de mergelwinning start.

In de Roothergroeve en naderhand de Barakkeberg verzagen zij grote ruwe mergelblokken tot blokken voor de bouw. De mergel die zij in deze groeves wonnen, werd door de kwaliteit alleen voor binnenmuren gebruikt. Deze mergelstenen werden veelvuldig ingezet tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Na jarenlange winning in deze twee groeves vermindert de vraag naar deze specifieke blokken, door het gebruik van fabrieksmatig gefabriceerde materialen. Vanaf 1967 zijn de werkzaamheden daarom voortgezet in de Sibbergroeve. Gedurende eind jaren 60 en begin jaren 70 was er maar weinig interesse in mergelsteen. Hier kwam geleidelijk verandering in toen de belangstelling voor monumenten en historische panden toenam. Vanaf de tweede helft van de jaren 70 werd mergel weer vaker gebruikt. In 1980 wordt het roer van Mergelbouwsteen Kleijnen geleidelijk overgedragen aan Peter Kleijnen en compagnon Lou Bisscheroux.

Vanaf 1980

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen werd in 1982 in de Sibbergroeve een elektrische installatie aangelegd. Hierdoor werd het mogelijk om de winning met elektrische kettingzagen voort te zetten. Een jaar later koopt Mergelbouwsteen Kleijnen het huidige bedrijfspand aan de Bergstraat in Sibbe. Deze aankoop maakt verdere groei van het bedrijf mogelijk. Hier begonnen we eveneens met het uitvoeren van bouwtechnische werkzaamheden. Mergelbouwsteen groeit gestaag, met een steeds groter aantal werknemers.

Na het overlijden van Lou Bisscheroux in 1994 zet Peter Kleijnen het bedrijf alleen voort. Om verdere groei te realiseren neemt Mergelbouwsteen ook het pand Aan de Fremme 7 te Margraten in gebruik.

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest binnen het bedrijf, versterkt Arnout Sluijsmans in 2008 Mergelbouwsteen als nieuwe compagnon. Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn opa en oom. De officiële naam van het bedrijf verandert naar Mergelbouwsteen Kleijnen BV. Door deze ontwikkeling kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn.