Mergelbouwsteen Kleijnen

Mergelbouwsteen Kleijnen BV is, zoals de naam al weer geeft, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het werken met en in mergelsteen.

Het bijzondere van dit familiebedrijf is dat de mergelsteen, welke in de volksmond meestal mergel genoemd wordt, vanaf de ondergrondse winning tot het eindproduct geheel door eigen zeer ervaren personeel verwerkt en bewerkt wordt.

De winning vindt plaats in de Sibbergroeve, een eeuwenoud gangenstelsel waar al sinds de vijftiende eeuw mergelsteen voor de bouw gewonnen wordt. De geschatte totale lengte van dit gangenstelsel bedraagt zo’n 70 km.

De Sibbergroeve is gelegen in Sibbe, een kerkdorpje in de gemeente Valkenburg a/d Geul.

De gewonnen ruwe mergelblokken worden in de eigen zagerij verzaagd tot bouwblokken, waarna deze geplaatst kunnen worden en/of verder bewerkt tot lijstwerk, gotische ramen en gebeeldhouwde elementen, zoals deze in historische gebouwen aanwezig zijn.

Zowel nieuwbouw, onderhoud en restauratie worden door ons zowel in Nederland als in België uitgevoerd.

De dagelijkse leiding is in handen van de eigenaren Arnout Sluijsmans en Peter Kleijnen

Historie

De basis van het bedrijf wordt gelegd rond 1950 wanneer dhr. Kleijnen sr. gezamenlijk met zijn schoonbroer dhr. Jans in de mergelwinning start.

In de Roothergroeve en naderhand de Barrakenberg worden grote blokken verzaagd tot mergelblokken voor de bouw. De mergelsteen die gewonnen werd in deze groeves was van een kwaliteit die alleen voor binnenmuren gebruikt kon worden. Deze stenen werden veelvuldig gebruikt bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Als de vraag naar deze blokken vermindert door het gebruik van andere materialen welke fabrieksmatig gefabriceerd werden, zijn de werkzaamheden in 1967 voortgezet in de Sibbergroeve.

Gedurende eind jaren 60 en begin jaren 70 van de vorige eeuw was er weinig interesse voor mergelsteen. Hier kwam geleidelijk verandering in op het moment dat de belangstelling voor monumenten en historische panden toeneemt.

Vanaf de tweede helft van de jaren 70 neemt het gebruik van mergelsteen weer langzamerhand toe. In 1980 wordt geleidelijk het roer overgedragen aan Peter Kleijnen en compagnon Lou Bisscheroux.

 

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen wordt in 1982 ondergronds in de Sibbergroeve een elektrische installatie aangelegd waardoor het mogelijk werd om de oude handzaag aan de muur te hangen en de winning met elektrische kettingzagen voort te zetten.

In 1983 wordt het bedrijfsgebouw aan de Bergstraat 31 in Sibbe aangekocht en in gebruik genomen. Dit zorgt ervoor dat er verdere groei van het bedrijf mogelijk is en er worden vanaf toen ook bouwtechnische werkzaamheden uitgevoerd.

Het bedrijf blijft gestaag groeien en er vinden steeds meer mensen hun emplooi.

In 1994 wordt het bedrijf na het overlijden van Lou Bisscheroux door Peter Kleijnen alleen voortgezet.

Om de steeds verdere groei van dit bedrijf te kunnen huisvesten wordt eind 2007 het bedrijfspand Aan de Fremme 7 te Margraten in gebruik genomen.

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijf  wordt in 2008 het bedrijf versterkt door een nieuwe compagnon, dhr. Arnout Sluijsmans. Hij treed hiermee in de voetsporen van zijn opa en oom, de officiële naam van het bedrijf veranderd naar Mergelbouwsteen Kleijnen BV. Door deze ontwikkeling kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn.