Bewerking

Tijdens het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan panden van mergel, moeten bewerkte mergelblokken vaak worden vervangen. Dit zijn mergelblokken die door hun typische vorm of versiering niet eenvoudig door een nieuwe blok vervangen kunnen worden.

De vervangende mergelstenen worden bewerkt in onze werkplaats, waar wij de benodigde vorm op de steen toepassen. Vervolgens wordt deze mergel geplaatst waar de te renoveren steen zich eerst bevond, en verder afgewerkt.

Tot deze bewerkte stenen behoren pinakels, lijstwerk, gotische ramen en meer voorkomende versieringen. Met regelmaat worden deze door Mergelbouwsteen Kleijnen vervangen.

Deze bewerking passen wij ook toe op andere steensoorten.