Historie

De basis van het bedrijf wordt gelegd rond 1950 wanneer dhr. Kleijnen sr. gezamenlijk met zijn schoonbroer dhr. Jans in de mergelwinning start.

In de Roothergroeve en naderhand de Barakkenberg worden grote blokken verzaagd tot mergelblokken voor de bouw. De mergel die gewonnen werd in deze groeves was van een kwaliteit die alleen voor binnenmuren gebruikt kon worden. Deze stenen werden veelvuldig gebruikt bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Als de vraag naar deze blokken vermindert door het gebruik van andere materialen welke fabrieksmatig gefabriceerd werden, zijn de werkzaamheden in 1967 voortgezet in de Sibbergroeve.

Gedurende eind jaren 60 en begin jaren 70 van de vorige eeuw was er weinig interesse voor mergel. Hier kwam geleidelijk verandering in op het moment dat de belangstelling

voor monumenten en historische panden toeneemt.

Vanaf de tweede helft van de jaren 70 neemt het gebruik van mergelsteen weer langzamerhand toe.

In 1980 wordt geleidelijk het roer overgedragen aan Peter Kleijnen en compagnon Lou Bisscheroux.

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen wordt in 1982 ondergronds in de Sibbergroeve een elektrische installatie aangelegd waardoor het mogelijk werd om de oude handzaag aan de muur te hangen en de winning met elektrische kettingzagen voort te zetten.

In 1983 wordt het bedrijfsgebouw aan de Bergstraat 31 in Sibbe aangekocht en in gebruik genomen. Dit zorgt ervoor dat er verdere groei van het bedrijf mogelijk is en er worden vanaf toen ook bouwtechnische werkzaamheden uitgevoerd.

Het bedrijf blijft gestaag groeien en er vinden steeds meer mensen hun emplooi.

In 1994 wordt het bedrijf na het overlijden van Lou Bisscheroux door Peter Kleijnen alleen voortgezet.

Om de steeds verdere groei van dit bedrijf te kunnen huisvesten wordt eind 2007 het bedrijfspand Aan de Fremme 7 te Margraten in gebruik genomen.

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijf wordt in 2008 het bedrijf versterkt door een nieuwe compagnon, dhr. Arnout Sluijsmans. Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn opa en oom, de offficiële naam van het bedrijf veranderd naar Mergelbouwsteen Kleijnen BV.  Door deze ontwikkeling kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn.